SA850     KONFIGURATIONS GENERATOR ver. 1.4 (BUILD 030103)


Konfigurations generatoren gør det let at foretage de nødvendige indstillinger af et SA850 kodetastatur:

* indstil den ønskede værdi/funktion i samtlige felter

* tryk på "Beregn indtastningssekvens" nederst på siden

* indtast det beregnede resultat - SA850 er herefter klar til brug

SA850 KONFIGURATIONS GENERATOR - siden kan også gemmes lokalt på harddisk og køres uden at være on-line på nettet.


FORBIKOBLER- og ADGANGSUDGANG

Udgang

Antal sekunder

Inverteret

Kvittering

Forbikobling, udgang

0= on/off

Ikke inverteret

Inverteret

Ingen kvittering

Kvittering

Adgang, udgang

0 = on/off

 

 


LYSDIODER OG LYDGIVER

Sikrings Status

Grøn

Gul

Rød

Lydgiver

Ikke-forbikoblet

Forbikoblet periode

Adgangsperiode


ADGANGSPROFILER

Sikrings Status

Bruger-Koder med A-prioritet

Bruger-Koder med AF-prioritet

Aktiv

(ingen adgang)

De-aktiveret


DIVERSE
Diverse  Tider
Pulstid for lysdioder og lydgiver angives i 1/10 sekund
Spærretid ved kodegætning sekunder (0 = ingen spærring)
Kodelængde 2 til 8 cifre
Udtryk på lydgiverledning Ingen UDTRYK UDTRYYK
Alarm funktioner
Overfaldskode (Overfaldskode skal tilvælges)

NETVÆRK

Netværksopsætning (RS485 kommunikation)

Protokol

Netværks adresse

(1 til 32)


RESULTATET 

Indtast nedenstående sekvens: (XXXXXXXX angiver din Tekniker kode )

Udskriv evt. siden så den kan gemmes med den øvrige dokumentation.


(C) Copyright 2004, Key Seven Aps